Ülkemizde fonksiyonel burun problemleri oldukça yaygındır. Örnegin, septum dediğimiz, burun orta duvarının eğriliği (septum deviasyonu) toplumumuzda çok yaygın bir rahatsızlıktır. Bu durumda, burun estetiği ameliyatı ihtiyacı olan hastaların pek çoğunun, aslında fonksiyonel problemleri de vardır. Tabii ki fonksiyonel olarak düzeltme isteyenlerin, ek olarak estetik düzeltme gibi bir talepleri olabildiği gibi, sadece estetik amaçlı düzeltme isteyen hastalar, bir taraftan daha iyi nefes alabilmeyi de arzu edebiliyorlar. Estetik amaçlı bir burun estetik ameliyatında burunun fizyolojik işlevlerinin korunması çok önemlidir. Bir başka ifadeyle, burun estetiği ameliyatlarında daha estetik bir görünüm için burnun ileri derecede önemli olan fonksiyonları feda edilmemelidir. Normal şartlar-da burun estetik ameliyatı tıkanıklığına neden olmaz. Aksine, burun tıkanıklığı yaratan problemlerin burun estetiği ameliyatı sırasında düzeltilmesi mümkündür. Hastanın burun estetik ameliyatı sonrası iyi nefes alabilmesi daha kaliteli yaşamasına yardımcı olacaktır.

Fonksiyonel bozuklukları bir yana koyarsak, ideal bir burun diye bir şey var mıdır? Yoksa farklılıklar göreceli olarak güzel olabilir mi?

İdeal tabii ki göreceli olabilir. Çünkü ideal bir güzellik dediğimiz zaman, pek çok ünlüyü düşünürseniz, aslında her ünlünün belirgin kusurları olabilir. Örneğin bir güzel burnu düşündüğünüzde, hangi burun idealdir dediğinizde, ünlü isimleri göz önüne alın. Hiçbirinin tam anlamıyla mükemmel buruna sahip olmadığını görürsünüz. Burun estetiği ameliyatlarında önemli olan iyi nefes alan, hastaya yakışacak, yüzle uyumlu, ameliyatlı olduğu anlaşılmayan doğal bir burun elde ede-bilmektir.

Basında çıkan bazı haberlerde kansız, neştersiz, kesmesiz, dikmesiz gibi bazı burun estetiği işlemleri duyuruluyor ve tanıtılıyor. Bunların gerçeklik payı var mı?

Burun estetiği ameliyatlarında bazı hastaların daha az işleme ihtiyacı vardır. Bazı hastalarınsa da-ha kapsamlı bir uygulamaya ihtiyacı vardır. Burada yapılacak olan minimal işlem, acaba hasta için elde edilecek optimal sonuç mudur? Onun değerlendirilmesi önemli. Tabii ki burun estetiğine yönelik bazı müdahaleler süratle yapılıp, hastanın problemi kolayca ortadan kaldırılabilir. Ancak çoğu zaman daha etkin bir sonuç elde etmek için daha etkili tekniklerin kullanılması o hasta için daha uygun olur.

Burun estetiği hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.