Uluslararası Toplantılarda Davetli Konuşmacı Görevleri

1. AAFPRS Advances in Rhinoplasty, Orlando, Florida, US, April 4-7, 2019. Saddle nose deformity: etiology, physiology, algorithm for repair, Alar collapse: prevention and correction, dorsal contour irregularity management, acoustic rhinometry & CT for airway...

Hasta Fotoğrafı

HASTA FOTOĞRAFLARI KULLANIMI 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve Hekimlik Meslek Etiği Kuralları başta olmak üzere, sağlık alanındaki düzenlemelerin tamamında...

Botoks

Botoks nedir, nasıl etki eder? Botoks laboratuar ortamında bakterilerden elde edilen bir exotoksin olup, hedeflenen kas içerisine ince uçlu iğneyle enjekte edilerek uygulanır. Uygulandığı kasta geçici felç oluşturarak etki eder. Kozmetik amaçlı kullanımda, mimik...