Yüz germe ameliyatı tek bir şekilde yapılmaz, birçok çeşiti vardır. Farklı yüz germe teknikleri, yapılan disseksiyonun derinliğine göre anatomik olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

Yüz Germe Ameliyatı Çeşitleri

1. Subkutan Germe (Cilt Germe):

Sadece geniş bir cilt flebi kaldırılır, yukarı dışa doğru çekilip fazla cilt kesilerek çıkarılır. Bu yaklaşımda derin dokulara müdahale edilmediğinden sarkmalarda etkiz. Ciltte aşırı gerginliğe bağlı iyileşme problemleri oluşabilir. Bugün itibarıyle kullanımamaktadır.

2. SMAS Germe:

SMAS germe tekniklerinde ilk olarak cilt genişçe kaldırılır, ardından cildin daha derininde yer alan SMAS tabakası yukarı-dışa doğru çekilir. SMAS’ın gerilmesi işlemi birkaç değişik yöntem ile uygulanabilir. Tüm dünyada en yaygın olarak “klasik yüz germe” olarak da tanımlanan imbrikasyon ve plikasyon teknikleri kullanılmaktadır.

SMAS Plikasyon: SMAS tabakasına herhangi bir kesi yapılmadan, dikişler yardımıyla kendi üzerine katlanarak çekme uygulanır.

SMAS İmbrikasyon: SMAS tabakasına direkt kesi yapılıp daha derindeki dokular üzerinden dokular üzerinden serbestleştirilmesini takiben dikişlerle çekme uygulanır.

Klasik yüz germe ameliyatı alt yüz ve boyun bölgelerindeki yaşlanma değişiklikleri başarıyla düzeltir. Ancak, orta yüzdeki tutucu bağlara ve dokunulmadığı ve bu bölgedeki sarkmış dokulara çekme uygulanmadığı için, klasik yüz ameliyatlarının orta yüzdeki sarkmalara ve ve nasolabial kıvrımlara etkisi yoktur. Alt yüz ve boyunu düzeltilmiş hastalarda orta yüzdeki sarkma ve katlantıların yağ enjeksiyonlarıyla düzeltilmeye çalışılması, doğal olmayan şişmiş-ameliyatlı yüz görünümü ile sonuçlanabilir.

SMAS diseksiyonunun orta yüze doğru ilerletilmesiyle gerçekleştirilen (genişletilmiş sub-SMAS ve yüksek SMAS vb) ileri SMAS tekniklerinde ise, alt yüz ile birlikte orta yüz ve nazolabial bölegelerde de düzelme sağlanması mümkün olur.

3. Derin Plan Yüz Germe:

Cilt, SMAS ve orta yüzdeki dokular tek bir ünite halinde kaldırılıp yaşlanma vektörlerinin tersi yönünde çekilerek alt yüz, boyun, orta yüz bölgeleri ve nasolabial oluklarda dengeli bir gençleşme sağlanır.

4. Kompozit Plan Yüz Germe:

Derin plan yüz germede kaldırılan dokulara ek olarak göz adelesinin alt kısmı da flebe eklenerek tüm bu yapılar tek bir ünite halinde serbestleştirilerek yaşlanma vektörlerinin tersi yönünde çekilir. Alt yüz ve boyun ile birlikte, orta yüz ve nazolabial kıvrımlar ve göz çevresinde dengeli ve doğal bir gençleşme oluşturur.

Sonuç olarak, orta yüzdeki dokularında da kaldırıldığı teknikler (yüksek SMAS, genişletilmiş SMAS, derin plan germe ve kompozit plan germe) , klasik yüz germelerde elde edilen alt yüzdeki gençleşmenin yanısıra, aynı anda orta yüzdeki yaşlanma değişikliklerine de müdahale edilebilmesine olanak verir. Ayrıca, derin ve kompozit plan yüz germelerde dokuların tek bir ünite olarak kaldırılıyor olması, özellikle flap canlılığının önemli olduğu (sigara kullanan hastalar vb) durumlarda, cildin genişçe kaldırıldığı SMAS tekniklerine kıyasla avantajlıdır.