Yüz germe ameliyatları sonrasında erken ve geç dönemde gelişebilecek sorunlar (komplikasyonlar) ve tedavileri aşağıda sıralanmıştır:

Hematom: Yüz germe sonrası ameliyat sahasında hematom (kan birikmesi) en sık oranda (% 1-8) görülen komplikasyondur. Genellikle ameliyattan sonraki 12 saatte meydana gelir. Hematom oluşumunu artıran faktörler arasında hastada kanama bozukluğu (aspirin benzeri kan sulandırıcı ilaç kullanımı, trombosit fonksiyon bozukluğu, kanama bozukluğu vb) varlığı, hipertansiyon, anesteziden uyanırken fleplerde basınç artıracak şekilde öğürme-kusma yer alır. Küçük hematomlar bir enjektörle çekilerek tedavi edilebilir.  Ancak büyük hematomlar ciltte beslenme bozukluğu, sonrasında cilt nekrozu gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle büyüyen hematomları erken fark etmek ve tedavi etmek önemlidir. Ani başlangıçlı ağrı, şişlik ve ekimozlar büyüyen hematomun belirtileridir. Uygun yaklaşım, ameliyat sahasının açılıp hematomun boşaltılmasıdır. Kesin tedavi olarak kanayan damarı koterize edilmesi gerekebilir. Derin plan, kompozit plan ve  subperiostal diseksiyonlarda hematom oluşumu daha az görülmektedir.

Seroma: Yüz germe ameliyatı sonrası ameliyat sahasında berrak sıvı birikmesidir. Hematomdan sonra ikinci en sık görülen komplikasyondur. Baskılı pansuman ve tekrarlanan iğne aspirasyonları ile tedavi edilir.

Enfeksiyon: Yüz germe ameliyatları sonrası enfeksiyon insidansı düşüktür (%1-3) olup, ameliyat sahasında kızarıklık, ağrı, şişlik, ısı artışı ve ateş ile karakterizedir. Enfeksiyon gelişimi açısından preoperatif ve peroperatif sterilizasyona dikkat edilmelidir. Etken organizmalara yönelik antibiyotik başlanarak tedavi edilmelidir. Hastanın kronik hastalıklarının bulunması, sigara kullanımı, dikiş materyali tipi, yara yerine uygulanan fazla baskı, ameliyat sonrası hematom oluşumu enfeksiyon gelişmesini kolaylaştırmaktadır. Hematom bakteri üremesi için çok uygun bir kültür ortamı oluşturmaktadır. Bu nedenle drenaj ile birlikte antistafilokokal etkinliği olan geniş spektrumlu antibiyotik başlanması gerekmektedir.

Yüz siniri yaralanmaları: Yüz germe ameliyatı sırasında yüzü hareket ettiren (fasiyal) sinirde yaralanma, ilgili sinirin inerve ettiği bölgede mimik yapamamaya sebep olabilir. Nadiren gelişen bu durum, çoğu zaman sinir kesisine değil, sinir üzerindeki manipülasyonlara bağlı olduğundan genellikle ilk birkaç haftada (bazen bu süreç 6 ay kadar sürebilir) tamamen düzelir. Kalıcı sinir hasarı ise çok nadirdir. Yüz germe ameliyatı sırasında sinir yaralanmasının sebepleri, sinire yakın bölgede elektrokoter kullanılması, planlar arasında agresif liposuction yapılması, diseksiyonlar sırasında sinirin zedelenmesi/kesilmesi sayılabilir. Cerrahi anatomi bilgisi, kalıcı sinir hasarını önleyecek en önemli unsurdur.

Cilt nekrozu: Cilt (deri) nekrozu yüz germe ameliyatı sonrası nadir gelişen bir komplikasyondur. Özellikle sigara içen, cilt flebi çok ince hazırlanan, ameliyat sonrası bandajı çok sıkı yapılan ve  hematomuna yeterli müdahale edilmemiş hastalarda daha sık ortaya çıkar. Cilt nekrozu oluşursa hemen debridman yapılmamalı (nekrotik bölgeler cerrahi olarak temizlenmemeli), 1-2 hafta boyunca kremlerle nemlendirme ile yakın takip edilip ikincil iyileşmeye bırakılmalıdır.

Hipertrofik skar oluşumu: Yüz germe ameliyatlarında cilt flebinde aşırı gerilim oluşturacak şekilde cildin dikilmesi hipertrofik skar (kesi bölgesinde kabarıklık) oluşumu ile sonuçlanabilir. Tedavisinde aralıklı steroid enjeksiyonu fayda sağlar. Skarın eksizyonu ve tekrar dikilmesi gerekirse, en az 6 ay sonra yapılması uygun olacaktır.

Kulak lobülü deformitesi: Kulak lobülü kapatma sırasında yerine uygun şekilde sabitlenememesi veya fazla cilt rezeksiyonu sonrası aşırı gergin kapama nedeniyle kulak memesinin zamanla aşağı doğru çekilmesiyle şeytan kulağı deformitesi gelişebilir. Düzeltilmesi için postoperatif 6 ay beklenmelidir.

Siyalosel: Yüz geme ameliyatı sırasında derindeki parotis  (tükrük bezi) dokusunun hasarlanması son derece nadir olup, ameliyat sahasından tükrük gelişi gelişi (siyalosel) oluşumuna sebep olur. İğne aspirasyonu veya drenajla biriken tükürüğün düzenli temizlenmesi ve baskılı pansuman uygulanması ile tedavi edilir.

Yüzde asimetri: Hiçbir yüz tam olarak simetrik değildir. Ameliyat sonrası erken dönemde ameliyat sahasındaki ödem ve hastaların algılarındaki seçicilikte artma nedeniyle mevcut asimetriler daha belirgin hissedilebilir. Ameliyat öncesi belirgin asimetrisi olduğu belirlenen hastalarda ise, bu asimetriler hasta ile tartışılıp, gerekirse uygun cerrahi planlama ile giderilebilir.  Ameliyat sonrası nadiren gelişebilecek asimetriler ise, o bölgeye yapılacak kısmi bir müdahale ile düzeltilebilir.

Hipoestezi, parestezi: Yüz germe ameliyatları sonrasında ameliyat sahasında erken dönemde, diğer tüm ameliyatlarda oluşabileceği gibi, geçici his kayıpları  (hipostezi) veya his değişiklikleri (parestezi) gelişebilir. Genellikle geçici olup 6 ay- 1 sene içinde düzelir.

Diğer: Çok nadirenyüz germe amelşyatı sonrası kaldırılan cilt flepleri üzerinde damarlanmada artma (telenjektazi) ve kıllanma (hipertrikozis) gibi sorunlar gelişebilir. Bunların çoğu zaman içerisinde düzelir. Yeterli düzelme görülmeyen vakalarda lazer uygulamaları gerekebilir.